Informácie o nás

Táto informačná stránka slúži k detailnému popisu tohto webového projektu, Vašej spoločnosti, produktov a služieb, ktoré ponúkate. Zamerajte sa predovšetkým na Vaše silné stránky, ďalej popíšte históriu spoločnosti, získané licencie alebo ocenenia.

V prípade, že považujete niektoré informácie alebo oznámenia za skutočne dôležité, môžete ich v texte zvýrazniť napríklad takto.

Naši užívatelia

Predsedníctvo "Streleckého klubu brokových neolympijských disciplín Piešťany" pre zabezpečenie tréningu hlavne mladých brokových strelcov ako i pre

streleckú verejnosť fandiacu brokovej steľbe si od obce Jaslovské Bohunice prenajalo areál "MLYN". Na tejto treľnici usporiadavá verejné strelecké preteky,

preteky započítavané do kalendára SSZ a SPK, preteky poriadané poľovníckymi združeniami ako i tréningy jednotlivcov.

Tréningov sa môžu zúčastniť strelci ktorí sú držitelia zbrojného preukazu.Záujemci ktorí zbrojný preukaz nevlastnia si môžu zastrielať pod dozorom kvalifikovaných inštruktorov športovej streľby. Zbrane si možno zapožičať priamo na streľnici ako aj zakúpiť si brokové náboje.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.